Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de provincie waarin zij willen deelnemen. Op deze kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

foto interieur Provinciehuis Zuid-Holland

In veel gevallen kunnen de kandidatenlijst en de bijbehorende stukken al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door ambtenaren van het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met het centraal stembureau.

Kieskringen

Op de kandidatenlijst staat voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd. Zie Kieswet art. H 2. De 19 kieskringen in het Europese deel van Nederland vormen de kieskringen voor de provinciale statenverkiezingen. Wel kunnen provincies er voor kiezen om deze kieskringen in meer kieskringen te verdelen. Bij het inleveren van de stukken op de dag van kandidaatstelling kan voor de naam van de kieskring de naam van het hoofdstembureau ingevuld worden.

Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Een politieke partij kan ervoor kiezen in alle kieskringen met dezelfde lijst uit te komen. Staan op alle lijsten van een partij dezelfde namen van kandidaten en staan ze in dezelfde volgorde, dan vormen die lijsten samen een 'stel gelijkluidende lijsten'. Zie Kieswet art. H 11. Een partij kan ook (in alle of een aantal) kieskringen verschillende lijsten inleveren. Zijn de lijsten van een partij (gedeeltelijk) verschillend, dan vormen die samen een 'lijstengroep'.