Kan een kandidaat op meerdere kandidatenlijsten staan?

Uitgangspunt is dat iemand maar één keer gekozen kan worden bij een verkiezing. Of een kandidaat op meerdere kandidatenlijsten kan staan, hangt af van de verkiezing.

Bij gemeenteraadsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en Eerste Kamerverkiezingen

Het is bij gemeenteraadsverkiezingen niet toegestaan dat iemand binnen één gemeente (bij provinciale statenverkiezingen en Eerste Kamerverkiezingen binnen één provincie, bij waterschapsverkiezingen binnen één waterschap) op kandidatenlijsten van meerdere partijen staat. Wel is het toegestaan dat iemand kandidaat staat in de gemeente (c.q. provincie/waterschap) waar hij woont, en kandidaat is bij de verkiezing in één andere gemeente (c.q. provincie/waterschap). De kandidaat moet dan een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. Degene geeft hiermee aan bereid te zijn om te verhuizen als hij wordt gekozen. Een volksvertegenwoordiger woont uiteindelijk altijd in het gebied waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt. De vereisten voor het lidmaatschap worden tijdens het geloofsbrievenonderzoek getoetst. Dit onderzoek vindt plaats na de vaststelling van de uitslag.

Iemand kan maar één verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. Als een persoon zich meerdere keren kandidaat heeft gesteld buiten zijn eigen gemeente (c.q. provincie/waterschap), dan schrapt het centraal stembureau de naam van die kandidaat van al die lijsten.

Voor gemeenteraadsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen zie Kieswet art. H 7 en art. I 6. Voor Eerste Kamerverkiezingen zie Kieswet art. R 5 en art. S 4.

Bij Tweede Kamerverkiezingen

Ja, iemand kan op meerdere kandidatenlijsten staan, in verschillende kieskringen. Binnen dezelfde kieskring is echter niet toegestaan. Als een persoon zich meerdere keren kandidaat heeft gesteld in dezelfde kieskring, schrapt het centraal stembureau de naam van die kandidaat van al die lijsten.

Zie Kieswet art. I 6.

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement

Nee, een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst staan. Bij Europees Parlementsverkiezingen vormt ons land één kieskring. Iedere partij levert één kandidatenlijst in.

Zie Kieswet art. Y 2 en art. I 6.