Adres

Bezoekadres: Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB Den Haag

Voor bezoekers is legitimatie met paspoort, rijbewijs of Rijkspas verplicht.

Postadres: Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Telefoon

Informatiepunt Verkiezingen (voor vragen over verkiezingen en referenda) 070 426 7329

Algemeen 070 426 6266

Perswoordvoering 070 426 8272
(Heleen Hörmann, bij afwezigheid Marjolein Walsmit-Brouwer)

E-mail

kiesraad@kiesraad.nl

Sociale media

Twitter: @Kiesraad