Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Meer informatie over copyright vindt u op Rijksoverheid.nl.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. De Kiesraad stelt er wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Kiesraad’ als bron wordt vermeld (tenzij de naam van de fotograaf/auteur is aangegeven). Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Kiesraad zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.