Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Voor foto's is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. De Kiesraad stelt er wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Kiesraad’ als bron wordt vermeld (tenzij de naam van de fotograaf/auteur is aangegeven). Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Kiesraad zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.