Eerste Kamer: Wanneer is de kandidatenlijst ongeldig?

Een kandidatenlijst is ongeldig als:

a. deze niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau persoonlijk is ingeleverd
b. er onvoldoende ondersteuningsverklariingen zijn ingeleverd
c. de lijst niet voldoet aan het bij ministeriƫle regeling vastgestelde model
d. alle kandidaten zijn geschrapt

Een aantal van deze redenen tot schrapping wordt als een herstelbaar verzuim aangemerkt door het centraal stembureau (b,c). Indien deze verzuimen niet hersteld zijn, leiden ze later alsnog tot schrapping van de kandidaat.
Zie Kieswet art. S 3.