Wanneer is de kandidatenlijst ongeldig?

Een kandidatenlijst is ongeldig als:

  1. deze niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur bij het betreffende centraal stembureau persoonlijk is ingeleverd
  2. het bewijs van storting van de waarborgsom niet is ingeleverd (indien vereist)
  3. er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd (indien vereist)
  4. de lijst niet voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model
  5. de lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer
  6. de inleveraar zich niet heeft geïdentificeerd
  7. alle kandidaten zijn geschrapt

Herstelbare verzuimen

Een aantal van deze redenen tot schrapping is herstelbaar (2, 3, 5, 6).  Dit houdt in dat de inleveraar van de kandidatenlijst ontbrekende of onvolledige stukken binnen 3 dagen kan aanvullen bij het centraal stembureau. Als deze verzuimen niet hersteld zijn, leiden ze later alsnog tot schrapping van de kandidaat.

Zie Kieswet art. I 5. Voor Eerste Kamerverkiezing: Kieswet art. S 3.