Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam (aanduiding) te registreren. Partijen kunnen ook een kandidatenlijst zonder naam indienen: een zogenaamde blanco lijst. In dat geval staat alleen een nummer op het stembiljet.

Beeld: Kiesraad

Het komt niet vaak voor dat een partij een blanco lijst inlevert. Het ontbreken van een partijnaam kan als een nadeel worden ervaren. Een partij die met een blanco lijst wil deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen slaat de registratieprocedure over.

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van een blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • Omdat geen partijnaam gebruikt wordt, is hiervoor geen machtiging nodig.
  • Op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar om de partijnaam van de partij gevraagd wordt.
  • Het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de namen van de betrokken partijen worden samengevoegd is niet mogelijk.

Zie Kieswet art. H 3 lid 1.