Kunnen kandidaten worden geschrapt en leidt dit tot een lege plek op de kandidatenlijst?

Na de dag van kandidaatstelling kan een ingediende lijst niet meer op verzoek van partijen of kandidaten worden gewijzigd. Wel kan het centraal stembureau in de beoordeling van de kandidatenlijsten tot de conclusie komen dat een kandidaat moet worden geschrapt. Dit leidt overigens niet tot een lege plek op de lijst. De daaropvolgende kandidaten op de lijst schuiven dan gewoon een plaats op.

Wanneer het centraal stembureau op de dag van kandidaatstelling een verzuim ten aanzien van een kandidaat constateert – er ontbreekt bijvoorbeeld een instemmingsverklaring - maakt het centraal stembureau dit aan de indiener van de lijst kenbaar. Binnen 3 dagen kan de partij dit verzuim herstellen. Wanneer dit verzuim niet is hersteld, wordt deze kandidaat van de lijst geschrapt.

Zie Kieswet art. I 2 en art. I 6. Alleen voor de Eerste Kamerverkiezing: Kieswet art. S 1.