Kieskringen

Door Nederland in verschillende kieskringen te verdelen, kunnen politieke partijen in verschillende regio’s met verschillende kandidatenlijsten meedoen. Een partij die in meerdere kieskringen deelneemt, kan in elke kieskring verschillende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen in totaal meer dan vijftig of tachtig personen tegelijk voor die partij kandidaat staan.

Beeld: ©Paul de Kler

Voor de Provinciale Statenverkiezingen gelden de negentien kieskringen in het Europese deel van Nederland. Provincies kunnen ervoor kiezen om deze kieskringen in meer kieskringen te verdelen.

Op de kandidatenlijst staat voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd. Voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden alle stemmen die in verschillende kieskringen binnen een provincie op een partij zijn uitgebracht bij elkaar opgeteld.

Zie Kieswet art. E 1, E 11 en H 2.

Hoofdstembureau per kieskring

Provincies met meerdere kieskringen hebben per kieskring een hoofdstembureau. Het centraal stembureau is gevestigd in de gemeente waar ook het hoofdstembureau is gevestigd.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg hebben meer dan één kieskring. De overige provincies bestaan uit een enkele kieskring.

Evenredige vertegenwoordiging

Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een evenredige weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij.