Kieskringen

Door Nederland in verschillende gebieden (kieskringen) te verdelen voor de kandidaatstelling, kunnen politieke partijen in verschillende kieskringen met verschillende kandidatenlijsten uitkomen. Een partij die in meerdere kieskringen meedoet, kan in elke kieskring afwijkende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen in totaal toch meer dan 50 of 80 personen tegelijk voor die partij kandidaat staan.

Beeld: ©Paul de Kler

Voor de provinciale statenverkiezingen gelden de 20 kieskringen in het Europese deel van Nederland. Zie Kieswet art. E 1. Wel kunnen provincies er voor kiezen om deze kieskringen in meer kieskringen te verdelen. Op de kandidatenlijst staat voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd. Zie Kieswet art. H 2. Voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden alle stemmen die in verschillende kieskringen op een politieke partij zijn uitgebracht, bij elkaar opgeteld.

Hoofdstembureau per kieskring

In iedere kieskring wordt een hoofdstembureau ingesteld. Bij provincies die precies één kieskring vormen treedt het hoofdstembureau tevens als centraal stembureau op. Bij provincies met meer kieskringen treedt het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente ligt waar provinciale staten vergaderen op als centraal stembureau. De provincie Zuid-Holland is opgedeeld in 4 kieskringen: Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden. Ieder van deze kieskringen heeft een eigen hoofdstembureau. Het hoofdstembureau van kieskring Den Haag treedt daarnaast op als centraal stembureau van de provincie Zuid-Holland; in de gemeente Den Haag wordt immers de vergadering van provinciale staten van Zuid-Holland gehouden. De andere provincies met meer kieskringen zijn: Gelderland, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant.

Evenredige vertegenwoordiging

Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op het principe van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een getrouwe (evenredige) weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij. Een partij die 10% van de stemmen behaalt, krijgt daadwerkelijk 10% van het aantal zetels.