Kieskringen

Voor Tweede Kamerverkiezingen is Nederland opgedeeld in twintig kieskringen. De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vormen samen kieskring 20 met hoofdstembureau: Bonaire.

Beeld: Kiesraad

Het stelsel van kieskringen maakt het politieke partijen mogelijk om in verschillende kieskringen met verschillende kandidatenlijsten uit te komen. Ook kunnen partijen er voor kiezen om niet in alle kieskringen deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Een partij die in meerdere kieskringen meedoet, kan in elke kieskring afwijkende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen in totaal toch meer dan 50 of 80 personen tegelijk voor die partij kandidaat staan. Voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden alle stemmen die in verschillende kieskringen op een politieke partij zijn uitgebracht, bij elkaar opgeteld.

Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Een politieke partij kan ervoor kiezen in alle kieskringen met dezelfde lijst deel te nemen. Staan op alle kandidatenlijsten van een partij dezelfde namen van kandidaten en staan ze in dezelfde volgorde, dan vormen die lijsten een 'stel gelijkluidende lijsten'.

Een partij kan ook (in alle of een aantal) kieskringen verschillende lijsten inleveren. Zijn de lijsten van een partij (gedeeltelijk) verschillend, dan vormen die samen een 'lijstengroep'.

Zie Kieswet art. H 11.