Kandidaten

Een nieuwe politieke partij, of een partij die maximaal vijftien zetels heeft in de Provinciale Staten, mag hooguit vijftig kandidaten opnemen op de lijst. Een politieke partij die zestien zetels heeft of meer, mag maximaal tachtig kandidaten op de lijst zetten.

Elke kandidaat mag per kieskring maar één keer op een lijst staan, zoals is vermeld in Kieswet art. H 7. Bij elke kandidaat mag achter de voorletters een roepnaam en geslacht van de kandidaat vermeld worden door (m) of (v). Partijen kunnen deze informatie over het geslacht van kandidaten ook achterwege laten.

Beeld: Kiesraad

Om toegelaten te worden als lid van de Provinciale Staten, moeten kandidaten beschikken over de Nederlandse nationaliteit, achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Een kandidaat die jonger dan achttien jaar is, mag op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet wel meerderjarig worden binnen de zittingsperiode van de ‘nieuwe’ Provinciale Staten.

De toetsing van de vereisten voor het lidmaatschap wordt door de ‘oude’ Provinciale Staten uitgevoerd bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek..

Zie Kiesbesluit art. H 2.

Zie Provinciewet art. 10.