Maakt het voor de kandidaatstelling uit waar de kandidaat woont?

Nee, bij gemeenteraads-, herindelings-, waterschaps-, en provinciale statenverkiezingen hoeft een kandidaat nog niet te wonen in het gebied (gemeente, waterschap of provincie) waar hij zich kandidaat stelt. Stelt hij zich bijvoorbeeld kandidaat voor een provincie, dan mag hij op het moment van kandidaatstelling nog wonen in een andere provincie.

Wel moet deze kandidaat dan een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. De kandidaat geeft hiermee aan bereid te zijn om te verhuizen als hij wordt gekozen. Een volksvertegenwoordiger woont uiteindelijk namelijk altijd in het gebied waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt. Of de kandidaat in het betreffende gebied woont, wordt bij zijn toelating (tijdens het geloofsbrievenonderzoek) getoetst.

Zie Kieswet art. H 7 en Kieswet art. V 4