Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar of de burgemeester. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Beeld: Kiesraad

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Personen kunnen de ondersteuningsverklaring alleen in hun eigen gemeente afleggen. Ook personen die op een kandidatenlijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Zie Kieswet art. H 4.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten moet een lijst worden ondersteund door ten minste dertig kiezers per kieskring. Voor deze verkiezing gelden in principe de negentien kieskringen in het Europese deel van Nederland. Provincies kunnen er voor kiezen om deze in meerdere kieskringen te verdelen.