Handleiding kandidaatstelling voor centraal stembureaus PS AB 2023

Politieke partijen die mee willen doen aan de provinciale statenverkiezingen of de waterschapsverkiezingen moeten op de dag van kandidaatstelling, 30 januari 2023, hun kandidatenlijst inleveren. Dit doen ze bij het centraal stembureau van de provincie of het waterschap waar ze willen meedoen. Het centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten. Nadat eventuele fouten zijn hersteld (de Kieswet spreekt over verzuimen), stelt het centraal stembureau de definitieve kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten vast. Deze handleiding helpt de centraal stembureaus daarbij op weg.