Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Deze waarborgsom betalen partijen aan de gemeente waar het centraal stembureau van de betreffende provincie is gevestigd.

Beeld: ©Wim Meurer

De waarborgsom voor kandidaatstelling bedraagt € 1.125,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren.

Zie Kieswet art. H 13.

Uitzondering op betaling waarborgsom

Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:

  • politieke partijen die al zitting hebben in provinciale staten
  • samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige provinciale statenverkiezing een zetel is toegekend
  • fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing
  • samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing    

Zie Kieswet art. H 4 (achtste lid), H 13.

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

Zie Kieswet art. H 13.