Aftreden en tijdelijke vervanging Hoofdstuk X 1-12

Artikel X 1 Einde lidmaatschap bij verlies vereiste of overlijden

Als een lid van een vertegenwoordigend orgaan niet meer voldoet aan één van de vereisten voor het lidmaatschap of een onverenigbare nevenfunctie vervult, houdt zijn lidmaatschap op.

Officiële tekst Kieswet art. X 1

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Vereisten lidmaatschap

Artikel X 2 Ontslagname door lid

Een lid van een vertegenwoordigend orgaan kan op elk moment ontslag nemen. Hij geeft dit schriftelijk door aan de voorzitter.

Officiële tekst Kieswet art. X 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Gemeenteraadsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Provinciale Statenverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Waterschapsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Eerste Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Artikel X 3 Einde lidmaatschap Tweede of Eerste Kamer

Wanneer een Eerste Kamerlid of Tweede Kamerlid wordt benoemd in een functie die volgens de Grondwet niet te combineren is met zijn lidmaatschap, houdt hij op Kamerlid te zijn. Voorbeelden van dergelijke functies zijn: minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State en lid van de Hoge Raad der Nederlanden.

Officiële tekst Kieswet art. X 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vereisten lidmaatschap

Eerste Kamerverkiezing, Vereisten lidmaatschap

Artikel X 4 Vaststelling verlies vereiste lidmaatschap provinciale staten

Wanneer een provinciale statenlid niet meer voldoet aan alle vereisten voor het lidmaatschap of een onverenigbare nevenfunctie vervult dan moet hij dit melden bij de provinciale staten.

Officiële tekst Kieswet art. X 4

Artikel X 4a Vaststelling verlies vereiste lidmaatschap algemeen bestuur waterschap

Wanneer een lid van het algemeen bestuur van een waterschap niet meer voldoet aan alle vereisten voor het lidmaatschap of een onverenigbare nevenfunctie vervult dan moet hij dit melden bij het algemeen bestuur.

Officiële tekst Kieswet art. X 4a

Artikel X 5 Vaststelling verlies vereiste lidmaatschap gemeenteraad

Wanneer een gemeenteraadslid niet meer voldoet aan alle vereisten voor het lidmaatschap of een onverenigbare nevenfunctie vervult dan moet hij dit melden bij de raad.

Officiële tekst Kieswet art. X 5

Artikel X 6 Ingang ontslag provinciale staten, algemeen bestuur waterschap en gemeenteraad

Een provinciale statenlid, algemeen bestuurslid van een waterschap of raadslid dat zijn ontslag heeft ingediend, blijft in functie totdat zijn opvolger als lid is toegelaten.

Officiële tekst Kieswet art. X 6

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Provinciale Statenverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Waterschapsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Artikel X 7 Schorsing lidmaatschap provinciale staten

Een provinciale statenlid met een nevenfunctie die in strijd is met de Provinciewet, wordt geschorst door de voorzitter van provinciale staten.

Officiële tekst Kieswet art. X 7

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Vereisten lidmaatschap

Artikel X 7a Schorsing lidmaatschap algemeen bestuur waterschap

Een algemeen bestuurslid van het waterschap met een nevenfunctie die in strijd is met de Waterschapswet, wordt geschorst door de voorzitter van het algemeen bestuur van het waterschap.

Officiële tekst Kieswet art. X 7a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, benoemingen

Artikel X 8 Schorsing lidmaatschap gemeenteraad

Een gemeenteraadslid met een nevenfunctie die in strijd is met de Gemeentewet, wordt geschorst door de voorzitter van de gemeenteraad.

Officiële tekst Kieswet art. X 8

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Vereisten lidmaatschap

Artikel X 9 Beroep tegen besluit beëindiging lidmaatschap

Een volksvertegenwoordiger kan in beroep gaan bij de rechter tegen het besluit om zijn lidmaatschap te beëindigen.

Officiële tekst Kieswet art. X 9

Artikel X 10 Tijdelijk ontslag bij zwangerschap en ziekte

Een lid van een volksvertegenwoordigend orgaan kan bij de voorzitter van dit orgaan tijdelijk ontslag vragen vanwege zwangerschap en bevalling of ziekte.

Officiële tekst Kieswet art. X 10

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Gemeenteraadsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Provinciale Statenverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Waterschapsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Eerste Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Artikel X 11 Beslissingstermijn op verzoek tijdelijk ontslag

De voorzitter van het volksvertegenwoordigend orgaan beslist zo snel mogelijk over een verzoek tot tijdelijk ontslag.

Officiële tekst Kieswet art. X 11

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Gemeenteraadsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Provinciale Statenverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Waterschapsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Eerste Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Artikel X 12 Benoeming tijdelijke vervanger

De voorzitter van het centraal stembureau benoemt een vervanger voor het lid dat tijdelijk ontslag neemt vanwege zwangerschap en bevalling of ziekte.

Officiële tekst Kieswet art. X 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Gemeenteraadsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Provinciale Statenverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Waterschapsverkiezingen, Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Eerste Kamerverkiezing, Vervanging bij zwangerschap en ziekte