Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Tweede Kamerleden kunnen bij zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is tijdelijke vervanging mogelijk.

Patiënt bij dokter
Beeld: Foto Eric Maas

Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van 16 weken. Het is mogelijk om voor langere tijd ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één zittingsperiode kan een lid maximaal 3 keer tijdelijk ontslag vragen. Het is op elk gewenst moment mogelijk om tijdelijk ontslag te nemen, ook als de zittingstermijn bijna eindigt en korter duurt dan 16 weken.

Procedure vervanging zwangerschap en ziekte

Een lid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt dit verzoek neer bij de voorzitter van de Tweede Kamer.  De voorzitter licht direct de voorzitter van het centraal stembureau (de Kiesraad)  in. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt uiterlijk na 14 dagen een tijdelijke vervanger.

Een kandidaat heeft bij de benoeming vanwege een tijdelijke vacature 10 dagen de tijd om mee te delen of hij of zij de benoeming aanneemt.

Zie Kieswet art. X 2Kieswet art. X 10, Kieswet art. X 11 en Kieswet art. X 12.  

Geloofsbrievenonderzoek

Voordat een vervanger als lid kan worden toegelaten, moet eerst een geloofsbrievenonderzoek plaatsvinden. Let op: als deze vervanger na 16 weken nog een periode van vervanging waarneemt, vindt de benoemingsprocedure opnieuw plaats. Dit  gebeurt omdat de benoeming na 16 weken van rechtswege eindigt. Als het oorspronkelijke lid na 16 weken terugkeert, is een geloofsbrievenonderzoek niet noodzakelijk.