Benoemingen

Het centraal stembureau (de Kiesraad) benoemt de Tweede Kamerleden. Vervolgens beoordeelt de Tweede Kamer of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer controleert of kandidaten aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen. Ook wordt beoordeeld of zij geen betrekkingen vervullen die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Tweede Kamer in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek.
Zie Kieswet art. V 4.