Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Leden van de Provinciale Staten kunnen bij zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is vervanging mogelijk.

Beeld: Eric Maas Mediatheek Rijksoverheid

Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van zestien weken. Het is mogelijk om voor langere tijd ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van zestien weken.

Binnen één zittingsperiode kan een lid maximaal drie keer tijdelijk ontslag vragen. Het is mogelijk om tijdelijk ontslag te nemen, ook als de zittingstermijn bijna eindigt en korter duurt dan zestien weken.

Procedure vervanging zwangerschap en ziekte

Een lid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt dit verzoek neer bij de voorzitter van de Provinciale Staten. De voorzitter licht de voorzitter van het centraal stembureau in. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt uiterlijk na veertien dagen een tijdelijke vervanger.

Zie Kieswet art. X 2, X 10, X 11, X 12, hoofdstukken V en W.

Toelating

Voordat een vervanger als lid kan worden toegelaten, moet de Provinciale Staten eerst toetsen of de vervanger voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap.

Let op: als deze vervanger na zestien weken nog een periode als vervanger optreedt, vindt de benoemingsprocedure opnieuw plaats. De benoeming eindigt na zestien weken namelijk van rechtswege. Als het oorspronkelijke lid na zestien weken terugkeert, is een geloofsbrievenonderzoek niet noodzakelijk.