Benoemingen

Het centraal stembureau van het waterschap benoemt de leden van de categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Vervolgens beoordeelt het gehele zittende algemeen bestuur (inclusief andere geborgde categorieën in het bestuur) of deze verkozen verklaarde kandidaten als lid worden toegelaten.

Het algemeen bestuur controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook controleert het bestuur of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap samen gaan. Zie Kieswet art. V 4.