Benoemingen

Het centraal stembureau van het waterschap benoemt de vertegenwoordigers van inwoners in een waterschap (de 'categorie ingezetenen') voor het algemeen bestuur. Vervolgens beoordeelt het gehele zittende algemeen bestuur (waaronder ook niet-verkiesbare vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen) of deze verkozen verklaarde kandidaten als lid worden toegelaten.

Beeld: ©Waterschap Vechtstromen

Het algemeen bestuur van het waterschap controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Voor de toelating tot het algemeen bestuur van een waterschap is vereist is dat men Nederlander is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Onverenigbare betrekkingen lidmaatschap waterschap

Ook controleert het bestuur of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap samen gaan. Zie Kieswet art. V 4. Zo kan een lid van het algemeen bestuur van een waterschap niet tegelijkertijd provinciale statenlid zijn of wethouder.