Wanneer wordt een kandidaat benoemd na verkiezingen?

De voorzitter van het centraal stembureau informeert de benoemde zo spoedig mogelijk na vaststelling van de verkiezingsuitslag schriftelijk over zijn benoeming. Als de benoemde een gemachtigde heeft aangewezen, gaat de kennisgeving van de benoeming via deze gemachtigde.

Nadat het centraal stembureau een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt het vertegenwoordigend orgaan of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als lid kan worden toegelaten. Bij benoeming na een verkiezing heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als lid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in het vertegenwoordigend orgaan. Hiervoor moet hij als lid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Zie Kieswet art. V 1 en art. V 2.