Wanneer begint het lidmaatschap van een benoemde in een vertegenwoordigend orgaan officieel?

Het lidmaatschap van een benoemde begint officieel zodra de beslissing over de toelating aan hem of haar bekend is gemaakt. De feitelijke werkzaamheden voor het vertegenwoordigend orgaan beginnen echter pas na de beëdiging.

Het vertegenwoordigend orgaan vergadert na de verkiezing van zijn leden voor de eerste keer in nieuwe samenstelling op de dag dat de zittende leden aftreden.

Zie Kieswet art. V 11. En art. Q 2 (Eerste Kamerverkiezingen), art. C 1 (Tweede Kamerverkiezingen) en Provinciewet art. 18 (Provinciale Statenverkiezingen).