Welke stukken moet iemand inleveren bij het aannemen van zijn benoeming als lid van gemeenteraad, waterschap of provinciale staten?

De benoemde, of zijn gemachtigde, moet een ondertekende verklaring laten zien waarin al zijn openbare functies staan. Daarnaast moet hij een gewaarmerkt afschrift tonen van gegevens uit de basisadministratie Personen (BRP) van de gemeente waar hij als inwoner staat ingeschreven.

Uit dit gewaarmerkt afschrift blijkt de woonplaats, de datum, plaats van geboorte, de kiesgerechtigdheid en nationaliteit. Een benoemde die al lid is van *het betreffende orgaan hoeft geen afschrift uit het BRP te laten zien. Zie Kieswet art. V 3.

*Het betreffende orgaan is hier provinciale staten, gemeenteraad of algemeen bestuur van een waterschap.