Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Leden van het algemeen bestuur van het waterschap kunnen bij zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is tijdelijke vervanging mogelijk.

Beeld: Eric Maas Mediatheek Rijksoverheid

Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van 16 weken. Het is mogelijk om voor langere tijd ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één zittingsperiode kan een lid maximaal 3 keer tijdelijk ontslag vragen. Het is op elk gewenst moment mogelijk om tijdelijk ontslag te nemen, ook als de zittingstermijn bijna eindigt en korter duurt dan 16 weken.

Procedure vervanging zwangerschap en ziekte

Een lid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt dit verzoek neer bij de voorzitter van het algemeen bestuur. Zie Kieswet art. X 2. De voorzitter licht direct de voorzitter van het centraal stembureau in. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt uiterlijk na 14 dagen een tijdelijke vervanger. Zie Kieswet, hoofdstukken V en W, art. X 10, art. X 11 en art. X 12. En zie het item tussentijdse benoemingen.

Geloofsbrievenonderzoek

Voordat een vervanger als lid kan worden toegelaten, moet eerst het geloofsbrievenonderzoek plaatsvinden. Let op: als deze vervanger na 16 weken nog een periode als vervanger optreedt, vindt de benoemingsprocedure opnieuw plaats. De benoeming eindigt na 16 weken namelijk van rechtswege. Als het oorspronkelijke lid na 16 weken terugkeert, is een geloofsbrievenonderzoek niet noodzakelijk.