Wat gebeurt er als een kandidaat die na verkiezingen is benoemd niet als lid toegelaten kan worden?

Als het *vertegenwoordigend orgaan besluit een benoemde niet als lid toe te laten, geeft de voorzitter van dat orgaan dit door aan de voorzitter van het centraal stembureau. Redenen voor dit besluit kunnen zijn dat de benoemde niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of dat hij een functie heeft die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het orgaan.

De voorzitter van het centraal stembureau benoemt dan een opvolger. Aan benoemden die niet worden toegelaten, wordt de reden van deze beslissing meegedeeld.

Zie Kieswet art. V 10 en Kieswet art. V 13.

* (de volksvertegenwoordigende organen waarvoor in Nederland verkiezingen worden gehouden, zijn: de Tweede Kamer, Eerste Kamer, provinciale staten, gemeenteraad, het algemeen bestuur van een waterschap en het Europees Parlement)