Begin en einde lidmaatschap Tweede Kamer, Eerste Kamer, provinciale staten, waterschap, gemeenteraad, eilandsraad en Europees Parlement/afdeling IV (Art. V 1 - X 12)