Opvolging Hoofdstuk W 1-8

Artikel W 1 Benoeming kandidaat in vacature

Wanneer er een tussentijdse vacature is, benoemt de voorzitter van het centraal stembureau binnen 14 dagen een opvolger. Deze opvolger is de kandidaat die het hoogst staat op de kandidatenlijst waarop degene staat die vertrekt.

Officiële tekst Kieswet art. W 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Europees Parlementsverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Provinciale Statenverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Waterschapsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Eerste Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Artikel W 2 Kandidaten die niet benoemd worden

Bij een tussentijdse vacature worden onder andere kandidaten gepasseerd die zijn overleden, aan wie tijdelijk ontslag is verleend vanwege zwangerschap of ziekte en die hebben verklaard de benoeming niet aan te nemen.

Officiële tekst Kieswet art. W 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Europees Parlementsverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Provinciale Statenverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Waterschapsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Eerste Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Artikel W 3 Zetel naar andere lijst binnen partij bij lijstuitputting

Als bij een tussentijdse vacature geen kandidaat op de lijst meer in aanmerking komt voor benoeming en de partij bij de verkiezing meerdere kandidatenlijsten heeft ingeleverd, dan gaat de zetel naar een andere lijst binnen de partij.

Officiële tekst Kieswet art. W 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Europees Parlementsverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Provinciale Statenverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Waterschapsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Eerste Kamerverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Artikel W 4 Zetel naar niet-verbonden lijst bij kleinste gemeenten

Als bij een tussentijdse vacature in een gemeenteraad met minder dan 13 leden geen kandidaat op de lijst meer voor benoeming in aanmerking komt, dan gaat de zetel naar één van de andere partijen.

Officiële tekst Kieswet art. W 4

Artikel W 5 Loting door centraal stembureau

Als bij de vervulling van een vacature de kandidatenlijst is uitgeput en verschillende kandidaten van andere partijen evenveel recht hebben op een zetel, wordt geloot. De loting vindt plaats tijdens de zitting van het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. W 5

Artikel W 6 Ontstaan meer dan één vacature tegelijk

Als op dezelfde dag meer dan één tussentijdse vacature ontstaat in een volksvertegenwoordigend orgaan en een benoembare kandidaat op meer dan één kandidatenlijst van zijn partij staat, dan is hij gekozen op de lijst waarop het grootste aantal stemmen op hem is uitgebracht.

Officiële tekst Kieswet art. W 6

Artikel W 7 Bekendmaking benoeming in publicatie

Benoemingen in verband met een tussentijdse vacature worden bekendgemaakt in de Staatscourant of in andere (lokale) media.

Officiële tekst Kieswet art. W 7

Artikel W 8 Verdere regels vacaturevervulling in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen verdere regels staan over de vacaturevervulling bij de Tweede Kamer, Eerste Kamer, provinciale staten of gemeenteraad.

Officiële tekst Kieswet art. W 8