Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Eerste Kamerleden kunnen bij zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is tijdelijke vervanging mogelijk.

Beeld: Eric Maas Mediatheek Rijksoverheid

Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van 16 weken. Het is mogelijk om voor langere tijd ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één zittingsperiode kan een lid maximaal 3 keer tijdelijk ontslag vragen. Het is op elk gewenst moment mogelijk om tijdelijk ontslag te nemen, ook als de zittingstermijn bijna eindigt en korter duurt dan 16 weken.

Procedure vervanging zwangerschap en ziekte

Een lid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt dit schriftelijk verzoek neer bij de voorzitter van De Eerste Kamer. De voorzitter licht direct de voorzitter van de Kiesraad (het centraal stembureau) in. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt uiterlijk na 14 dagen een vervanger voor de plaats die tijdelijk is opengevallen. Zie Kieswet hoofdstuk V en Kieswet hoofdstuk W, Kieswet art. X 10, Kieswet art. X 11 en Kieswet art. X 12.

Geloofsbrievenonderzoek

Voordat een vervanger als lid kan worden toegelaten moet eerst een geloofsbrievenonderzoek plaatsvinden. Let op: als deze vervanger na 16 weken nog een periode van vervanging waarneemt, vindt de benoemingsprocedure opnieuw plaats. Dit omdat de benoeming na 16 weken van rechtswege eindigt. Als het oorspronkelijke lid na 16 weken terugkeert, is een geloofsbrievenonderzoek niet meer nodig.