Eerste Kamer

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, ook wel Senaat genoemd, vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten en de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De laatste Eerste Kamerverkiezing vond plaats op 26 mei 2015. De volgende verkiezing vindt plaats op 27 mei 2019.

overzichtsfoto gebouwen Binnenhof Den Haag

Beeld: Kiesraad

De Eerste Kamer kan in theorie tussentijds worden ontbonden, ook als de normale zittingsduur nog niet is verstreken. In dat geval vinden tussentijdse verkiezingen plaats. Zie Kieswet art. Q 2.

Eerste Kamer in vogelvlucht

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. Zij worden niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen, maar door de leden van provinciale staten en de leden van kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanaf 2019 kiezen Nederlandse inwoners in Caribisch Nederland  leden van deze kiescolleges, die op hun beurt kiesgerechtigd zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen. De Eerste Kamerverkiezing wordt gehouden binnen 3 maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten en kiescolleges. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is de wetsvoorstellen beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd.

Zie ook de website van de Eerste Kamer.

Zie ook