Eerste Kamerverkiezing

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, ook wel senaat genoemd, vindt om de vier jaar plaats. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en het kiescollege niet-ingezetenen. De Eerste Kamerverkiezing vond plaats op 30 mei 2023. De Kiesraad maakte op 1 juni 2023 de officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezing bekend.

Beeld: ©Kiesraad

De Eerste Kamer kan in theorie tussentijds worden ontbonden, ook als de normale zittingsduur nog niet is verstreken. In dat geval vindt een tussentijdse verkiezing plaats. In de praktijk is ontbinding van de Eerste Kamer echter zeldzaam.

Zie Kieswet art. Q 2.

Eerste Kamer in vogelvlucht

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het Nederlandse parlement (ook wel Staten-Generaal genoemd). De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is de wetsvoorstellen beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd.

De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. Zij worden niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen, maar door de leden van Provinciale Staten, kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en het kiescollege niet-ingezetenen. Vanaf 2023 kiezen Nederlanders die in het buitenland wonen de leden van het kiescollege niet-ingezetenen, die op hun beurt kiesgerechtigd zijn voor Eerste Kamerverkiezingen.

De Eerste Kamerverkiezing wordt ongeveer drie maanden na de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges gehouden.

Zie ook de website van de Eerste Kamer.