Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in 2 fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels over de politieke partijen verdeeld. In de tweede fase worden de gekozen kandidaten aangewezen.

Uitgangspunt voor de Kiesraad, het centraal stembureau bij de Eerste Kamerverkiezing, bij het vaststellen van de uitslag vormen de processen-verbaal van de stembureaus. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van de politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald. Zie Kieswet art. T 10, Kieswet art. T 11 en Kieswet hoofdstuk U.

De uitslagen van Eerste Kamerverkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.