Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in 2 fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels over de politieke partijen verdeeld. In de tweede fase worden de gekozen kandidaten aangewezen.

Beeld: Kiesraad

Uitgangspunt voor de Kiesraad, het centraal stembureau bij de Eerste Kamerverkiezing, bij het vaststellen van de uitslag vormen de processen-verbaal van de stembureaus. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van de politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald. Zie Kieswet art. T 10, Kieswet art. T 11 en Kieswet hoofdstuk U.

De uitslagen van Eerste Kamerverkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.