Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in twee fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels over de politieke partijen verdeeld. In de tweede fase worden de gekozen kandidaten aangewezen.

Beeld: ©Kiesraad

Bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag gaat de Kiesraad uit van processen-verbaal (officiële verslagen) van stembureaus. In deze processen-verbaal staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald.

De uitslagen van Eerste Kamerverkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad. Deze databank is online te raadplegen.

Zie Kieswet art. T 10, Kieswet art. T 11 en Kieswet hoofdstuk U.