Bekendmaking uitslag

De officiële bekendmaking van de uitslag gebeurt doorgaans binnen twee dagen na de Eerste Kamerverkiezing in een openbare zitting van het centraal stembureau.

©Jeroen van der Meyde

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de in die provincie/in dat kiescollege uitgebrachte stemmen en delen de aanwezigen de uitslag voor die provincie/dat kiescollege mee. Zie Kieswet art. T 10. De stembureaus sturen hun proces-verbaal na afloop van de zitting naar het centraal stembureau.

Officiële uitslag

In een openbare zitting stelt het centraal stembureau (de Kiesraad) de verkiezingsuitslag vast. De Kiesraad berekent de verkiezingsuitslag op basis van de processen-verbaal van de 15 stembureaus (in elke provincie één en in Bonaire, Sint Eustatius en Saba elk één). Zie Kieswet art. U 1. Ook wijst het centraal stembureau de zetels toe aan de verschillende kandidaten. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk.

Proces-verbaal en openbaarmaking uitslag

Van de openbare zitting van het centraal stembureau wordt proces-verbaal opgemaakt. Het centraal stembureau plaatst de verkiezingsuitslag op de website van de Kiesraad en in de databank verkiezingsuitslagen. Zie Kieswet art. U 16.