Bekendmaking uitslag

De Kiesraad stelde op donderdag 1 juni om 16.00 uur de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van mei 2023 vast. Dit gebeurde in een openbare zitting in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Beeld: ©Jeroen van der Meyde

De officiƫle bekendmaking van de uitslag gebeurt doorgaans binnen twee dagen na de Eerste Kamerverkiezing in een openbare zitting van de Kiesraad (het centraal stembureau). Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de in die provincie/in dat kiescollege uitgebrachte stemmen en delen de aanwezigen de uitslag voor die provincie/dat kiescollege mee. De stembureaus sturen hun proces-verbaal na afloop van de zitting naar de Kiesraad.

Zie Kieswet art. T 10.

Officiƫle uitslag

In een openbare zitting stelt de Kiesraad de verkiezingsuitslag vast. De Kiesraad berekent de verkiezingsuitslag op basis van de processen-verbaal van de zestien stembureaus. Ook wijst de Kiesraad de zetels toe aan de verschillende kandidaten. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag is geen beroep mogelijk.

Zie Kieswet art. U 1.

Proces-verbaal en openbaarmaking uitslag

Van de openbare zitting van de Kiesraad wordt proces-verbaal opgemaakt. De verkiezingsuitslag wordt op de website van de Kiesraad gepubliceerd en opgenomen in de databank verkiezingsuitslagen.

Zie Kieswet art. U 16.