Kiesdrempel, kiesdeler en voorkeurdrempel

Nederland kent formeel geen kiesdrempel. Als politieke partijen minimaal een vastgesteld percentage van de stemmen moeten halen om een zetel te bemachtigen, dan spreekt men van een kiesdrempel. Wel kennen wij de zogenoemde kiesdeler. De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is om één zetel te behalen. De voorkeurdrempel is het aantal stemmen op een kandidaat dat nodig is om met voorrang te kunnen worden gekozen.

Kiesdeler

De kiesdeler staat voor het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Voor de Eerste Kamerverkiezing wordt de kiesdeler vastgesteld door het totaal van de stemcijfers (aantal uitgebrachte geldige stemmen x stemwaarde per provincie/kiescollege) te delen door het aantal te verdelen zetels.

Zie Kieswet art. U 7 en U 8.

Voorkeurdrempel

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt de Kiesraad (het centraal stembureau) vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. In dat geval moet de kandidaat wel de voorkeurdrempel hebben gehaald. Bij de verkiezing van de Eerste Kamer is de voorkeurdrempel gelijk aan de kiesdeler.

Zie Kieswet art. U 15.