Kiescolleges Eerste Kamer

Vier kiescolleges kiezen, samen met de twaalf Provinciale Staten, de Eerste Kamer. De leden van drie kiescolleges worden gekozen door Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast kiezen Nederlanders die in het buitenland wonen de leden van het vierde kiescollege: het kiescollege niet-ingezetenen.

Beeld: Kiesraad

Kieskringen en centraal stembureaus

Voor de verkiezingen in Caribisch Nederland is ieder eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) één kieskring. Daarnaast is er per eiland één centraal stembureau.

Voor het kiescollege niet-ingezetenen is er één kieskring: Kieskring buitenland. Het centraal stembureau is gevestigd in Zuid-Holland.

In totaal zijn er dus vier centraal stembureaus voor de verkiezingen van de kiescolleges. Deze vier centraal stembureaus hebben de volgende taken:

  • het registreren van partijnamen (aanduidingen);
  • zorg dragen voor de kandidaatstelling;
  • de vaststelling van de verkiezingsuitslag;
  • het vullen van tussentijdse vacatures.

Alle centraal stembureaus hebben vijf leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De gezaghebber is voorzitter van de centraal stembureaus in Caribisch Nederland; de burgemeester van Den Haag voor de verkiezingen van het kiescollege niet-ingezetenen. Per centraal stembureau worden drie plaatsvervangende leden benoemd.

Registratie politieke partijen

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) willen meedoen aan een verkiezing moeten die registreren (inschrijven) bij het centraal stembureau. Daarvoor moeten zij een waarborgsom (geldbedrag) betalen.

De waarborgsom is 225 euro voor het kiescollege niet-ingezetenen, en 225 USD voor de kiescolleges in Caribisch Nederland. De waarborgsom wordt terugbetaald na inlevering van een geldige kandidatenlijst.

Geregistreerde partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben meestal doorwerking naar verkiezingen voor de kiescolleges. Dit betekent dat geen nieuwe registratie nodig is. Ook werken partijnamen die zijn geregistreerd voor de eilandsraadverkiezingen vaak door voor de kiescolleges in Caribisch Nederland.

Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen aan een verkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Ook moeten partijen per kieskring minimaal tien ondersteuningsverklaringen inleveren.

Partijen moeten een waarborgsom van 225 USD (Caribisch Nederland) of 225 euro (kiescollege niet-ingezetenen) betalen bij inlevering van de kandidatenlijst. Voor de verkiezingen daarna geldt dat alleen politieke partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in het huidige kiescollege de waarborgsom moeten betalen.

Als een partij geen geldige lijst inlevert, krijgt deze na de verkiezingsuitslag de waarborgsom terugbetaald. Bij deelname aan de verkiezingen wordt de waarborgsom terugbetaald als een partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt.

Benoemingen

Het centraal stembureau benoemt de leden van het kiescollege. Nadat kandidaten benoemd zijn, beoordelen de kiescolleges of zij worden toegelaten als lid. Deze fase noemen we ook wel het geloofsbrievenonderzoek.

Tijdens het geloofsbrievenonderzoek kijken de kiescolleges of kandidaten aan de toelatingseisen voldoen. Ook beoordelen zij of kandidaten nevenactiviteiten hebben die niet met het lidmaatschap samengaan.

Tijdstip verkiezingen

Verkiezingen voor de kiescolleges zijn op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen, verkiezingen voor het algemeen bestuur van de waterschappen, en de eilandsraadsverkiezingen in de Caribische delen van Nederland.