Handreiking publicatie van bestanden van de verkiezingsuitslag eilandraadsverkiezingen en kiescollegeverkiezingen 2023

Deze handreiking helpt bij het publiceren van de documenten met verkiezingsresultaten op de website van het openbaar lichaam. De Kieswet schrijft voor dat de resultaten elektronisch openbaar gemaakt worden. De publicatie maakt mogelijk dat iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan narekenen.