Benoemingen

De Kiesraad (het centraal stembureau) benoemt Eerste Kamerleden. Vervolgens beoordeelt de Eerste Kamer of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten.

Beeld: Kiesraad

De Eerste Kamer controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook controleert de Eerste Kamer of de kandidaat geen betrekking vervult die niet met het lidmaatschap van de Kamer samen gaan.

Zie Kieswet art. V 4.