Stembureaus

De voorzitter van de Provinciale Staten - de Commissaris van de Koning - benoemt uit de Statenvergadering drie leden die samen met hem het stembureau van de betreffende provincie vormen. In Caribisch Nederland is de gezaghebber de voorzitter van het stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing en hij of zij benoemt uit de leden van het kiescollege de drie leden van het stembureau.

Beeld: ©Paul de Kler

Leden van Provinciale Staten/kiescollegeleden komen per provincie/eiland in vergadering bijeen om te stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. Leden van het stembureau moeten op zo'n manier in de zaal plaatsnemen dat ieder Statenlid/kiescollegelid zicht heeft op de activiteiten die de stembureauleden verrichten. De leden van het kiescollege niet-ingezetenen komen fysiek in vergadering bijeen om hun stem uit te brengen voor de Eerste Kamerverkiezing.

Zie Kieswet art. T 3.