Stembureaus

De voorzitter van provinciale staten - de Commissaris van de Koning - benoemt uit de statenvergadering 3 leden die samen met hem het stembureau van de betreffende provincie vormen. Leden van provinciale staten komen per provincie in vergadering bijeen om te stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. Leden van het stembureau moeten op zo'n manier in de zaal plaatsnemen dat ieder statenlid zicht heeft op de activiteiten die de stembureauleden verrichten.

foto Zaal Provinciale Staten Zuid-Holland