Vernietiging stembescheiden

De Kiesraad bewaart de uitgebrachte stembiljetten tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

De Kiesraad bewaart de stukken met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarna vernietigt de Kiesraad de stembiljetten. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

Zie Kieswet art. U 18.