Vernietiging stembescheiden

Het centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing (de Kiesraad) bewaart de uitgebrachte stembiljetten tot 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

De Kiesraad bewaart de stukken met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarna vernietigt hij de stembiljetten. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. U 18.