Centraal stembureau

De Kiesraad treedt op als centraal stembureau bij de Eerste Kamerverkiezing. De provincies, openbare lichamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het kiescollege niet-ingezetenen geven de stemtotalen door aan het centraal stembureau (de Kiesraad). Het centraal stembureau stelt de officiële verkiezingsuitslag vast.

Beeld: ©Kiesraad / Roderick Al

Andere taken van de Kiesraad bij deze verkiezing zijn:

  • registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen;
  • onderzoek kandidatenlijsten en beoordeling geldigheid ervan;
  • nummering van de kandidatenlijsten;
  • benoeming Eerste Kamerleden.