Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen in het Europese deel van Nederland die aan de Eerste Kamerverkiezing willen deelnemen hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Politieke partijen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen hun kandidatenlijst inleveren bij de Kiesraad of bij de gezaghebber van het betreffende openbaar lichaam (eiland). Op deze kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Eerste Kamer. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren.

foto Kandidatenlijst

Partijen kunnen de kandidatenlijst en de bijbehorende stukken in veel gevallen al vóór de dag van kandidaatstelling laten controleren door de Kiesraad. Dit wordt voorinlevering genoemd. Partijen in Caribisch Nederland kunnen gebruikmaken van voorinlevering bij de gezaghebber van het betreffende eiland. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met de Kiesraad.

Provincies/eilanden

Op de kandidatenlijst staat voor welke provincie(s)/ welk openbaar lichaam (eiland) deze wordt ingeleverd. Zie Kieswet art. R 1. Voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vormt elke provincie/elk eiland één kieskring.

Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Een politieke partij kan ervoor kiezen in alle provincies/openbaar lichamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) met dezelfde lijst uit te komen. Staan op alle lijsten van een partij dezelfde namen van kandidaten en staan ze in dezelfde volgorde, dan vormen die lijsten samen een 'stel gelijkluidende lijsten'. Zie Kieswet art. R 10. Een partij kan ook (in alle of een aantal) kieskringen verschillende lijsten inleveren. Zijn de lijsten van een partij (gedeeltelijk) verschillend, dan vormen die samen een 'lijstengroep'. Zie Kieswet art. R 10.