Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen ook met een blanco lijst deelnemen aan verkiezingen, dat wil zeggen: zonder partijnaam (aanduiding) boven de kandidatenlijst. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Beeld: ©Teun Berserik

Een partij die met een blanco lijst wil meedoen aan de verkiezing slaat de procedure van registratie van een aanduiding over.

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van de blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • Omdat er geen partijnaam geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet nodig.
  • Indien van toepassing: op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar om de naam van de partij gevraagd wordt.
  • Het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de namen van de betrokken partijen worden samengevoegd is niet mogelijk.