Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van leden van provinciale staten en leden van kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba die deelname van een partij aan de Eerste Kamerverkiezing ondersteunen. Het formulier voor de ondersteuningsverklaring is vanaf 3 weken voor tot en met de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar bij het centraal stembureau.

Beeld: ©Teun Berserik

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten ondersteuningsverklaringen overleggen. Voor iedere provincie of kiescollege waarvoor een lijst wordt ingeleverd, moet een ondersteuningsverklaring worden overgelegd van respectievelijk één lid van provinciale staten of één lid van het kiescollege. Zie Kieswet art. R 2 en art. Ya 30.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen voor de Eerste Kamerverkiezing worden afgelegd door leden van provinciale staten en leden van kiescolleges. Een lid van provinciale staten of het kiescollege mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring ondertekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. R 2.