Openbare zitting vaststelling kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing

Op maandag 8 mei om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen voor de Eerste Kamerverkiezing. Ook stelt de Kiesraad de lijstnummers vast. De openbare zitting vindt plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen vanaf de publieke tribune van de Eerste Kamer. Om toegang te krijgen tot de Eerste Kamer is een geldig legitimatiebewijs nodig.
De zitting is ook te volgen via een livestream.
Het is niet mogelijk om bezwaren in te dienen via de livestream.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis