Vervanging bij zwangerschap en ziekte

Gemeenteraadsleden kunnen bij zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is tijdelijke vervanging mogelijk.

Beeld: Eric Maas Mediatheek Rijksoverheid

Periode

Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van 16 weken. Het is mogelijk om voor langere tijd ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één zittingsperiode kan een gemeenteraadslid maximaal drie keer tijdelijk ontslag vragen. Gemeenteraadsleden kunnen op elk gewenst moment tijdelijk ontslag nemen, ook als de zittingstermijn van de raad bijna eindigt en korter duurt dan 16 weken.

Procedure vervanging zwangerschap en ziekte

Een gemeenteraadslid dat tijdelijk vervangen wil worden, doet hiervoor een verzoek aan de burgemeester. De burgemeester laat dit weten aan de voorzitter van het centraal stembureau. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt uiterlijk na 14 dagen een tijdelijke vervanger. Zie Kieswet art. X 10, Kieswet art. W 1 en art. X 12

Toelating tot gemeenteraad

Om toegelaten te worden als (tijdelijk) gemeenteraadslid, moet de gemeenteraad eerst toetsen of iemand voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap.
Let op: als deze vervanger na 16 weken nog een periode van vervanging waarneemt, vindt de benoemingsprocedure en het onderzoek opnieuw plaats. Dit omdat de benoeming officieel na 16 weken eindigt. Als het oorspronkelijke lid na 16 weken terugkeert, is er geen nieuw geloofsbrievenonderzoek nodig.