Benoemingen

Het centraal stembureau benoemt de gemeenteraadsleden. Vervolgens beoordeelt de gemeenteraad of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid van de gemeenteraad.

©Peter van Oosterhout

De gemeenteraad controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voldoet. Ook controleert de raad of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap samen gaan. Zie Kieswet art. V 4.