Stemmen

Om te mogen stemmen bij Europees parlementsverkiezingen moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. De kiezer moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk de vrijdag voor de stemming krijgen kiesgerechtigden de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus thuisbezorgd.