Kunnen kiezers een klacht indienen als er tijdens de stemming iets niet volgens de wet verloopt?

Ja, dat kan. Het stembureau kijkt of en wat er gedaan kan worden om het bezwaar weg te nemen of te verlichten.

Alle bezwaren worden daarnaast in het proces-verbaal van de zitting van het stembureau vermeld, ongeacht of het stembureau deze bezwaren heeft kunnen verhelpen en ongeacht of het stembureau het met de bezwaren eens is. Het proces-verbaal is namelijk het document op basis waarvan het vertegenwoordigend orgaan geïnformeerd wordt over bezwaren van kiezers.

Kiezers mogen bij de stemming aanwezig zijn voor zover zij de orde niet verstoren en de voortgang van de zitting niet belemmeren. Ook personen die niet in het betreffende stemlokaal aan de stemming deelnemen, mogen tegen de gang van zaken bij de stemming bezwaren inbrengen. Maar die personen moeten dan wel (aantoonbaar) kiezer zijn.

Tot slot kan een kiezer ook nog een bezwaar inbrengen bij de openbare zitting van het hoofdstembureau of het centraal stembureau.

Zie Kieswet art. J 35, art. O 2 en art. P 20.