Kiesgerechtigdheid

De voorwaarden om te mogen stemmen (het actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Zie ook de aanvullende vereisten voor niet-Nederlandse kiezers.

Beeld: ©Kiesraad

De voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen (het passief kiesrecht) zijn dezelfde als om te mogen stemmen. Enige verschil is dat de meerderjarigheid van de kandidaat wordt getoetst bij toelating tot het Europees Parlement, terwijl de toetsdatum voor meerderjarigheid van de kiezer de dag van kandidaatstelling is. Zie Kieswet art. Y 4.

Wettelijke basis kiesrecht

Het algemeen kiesrecht is als grondrecht in de Grondwet opgenomen. Zie Grondwet art. 4. De verdere uitwerking van het kiesrecht voor het Europees Parlement staat in Kieswet art. Y2 - Y 4 en het daarop gebaseerde Kiesbesluit.   

Registratie kiesgerechtigheid

Gemeenten registreren de kiesgerechtigheid van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Zie Kieswet art. D 1. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar. Wel kan iedereen informatie krijgen over zijn eigen registratie als kiezer. Zie Kieswet art. D 4

Kiezers in het buitenland

Alleen voor Nederlandse kiezers in het buitenland geldt een andere regeling. Zij moeten (eenmalig) een schriftelijk verzoek indienen om als kiesgerechtigde geregistreerd te worden. Nederlanders die in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) wonen, kunnen alleen deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing in Nederland als zij hebben verklaard niet in een ander EU-land aan de verkiezing deel te nemen. Zie Kieswet art. Y 6.