Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Beeld: ©Kiesraad / Marcel Vogel

Woont u als onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie in Nederland, dan mag u uw stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat u:

  • op de dag van de kandidaatstelling officieel – volgens de Basisregistratie Personen (BRP) – in Nederland woont
  • zich (eenmalig) laat registreren bij uw gemeente met een Y-32 formulier.
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of de lidstaat waarvan u onderdaan bent.