Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd wat op het gebied van verkiezingen verboden is.

Beeld: ©Openbaar Ministerie / Loes van der Meer
  • het namaken of vervalsen van verkiezingsmateriaal, zoals stembiljetten, met het doel deze zelf te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1.
  • het gebruik van nagemaakt of vervalst verkiezingsmateriaal, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2.
  • een kiezer omkopen of dwingen om: een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen, of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4
  • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9
  • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3
  • stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8
  • als EU-burger zowel in Nederland als in een andere lidstaat stemmen voor het Europees Parlement. Zie Kieswet art. Z 8a

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld: