Identificatie

Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stemlokaal. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.

Beeld: Kiesraad

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen als het stembureau hun identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en zij een geldige stempas hebben. Ook kiezers met een volmachtbewijs mogen stemmen. De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Zie Kieswet art. J 24 en Kieswet art. J 25

Identiteitsdocumenten

In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Document Uitgegeven

in:

Nederland Alle EU Lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Zwitserland

Overige landen

Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht.

Verloren of gestolen identiteitsdocument

Als een kiezer zijn identiteitsbewijs is verloren – of dit is gestolen – kan hij zich in het stemlokaal identificeren met een kopie van het proces-verbaal (papieren verslag) dat hierover op het politiebureau is opgesteld. Daarnaast heeft is een document nodig met daarop uw naam en foto, zoals een persoonlijke ov-chipkaart.

Voor onderhandse volmacht ook identiteitsbewijs van volmachtgever nodig

Bij het stemmen via een onderhandse volmacht toont de gemachtigde een identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.

Voor schriftelijke volmacht geen identiteitsbewijs volmachtgever nodig

Bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht hoeft u geen (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. De identiteit en de kiesgerechtigdheid worden namelijk in de Basisregistratie Personen (BRP) gecontroleerd. Als u wel mag stemmen (kiesgerechtigd bent), maar geen identiteitsbewijs heeft of een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, dan is dit de enige manier om een stem uit te brengen. 
Zie Kieswet art. J 24