Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Gemeenten zetten zich in om stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken, maar soms is het niet mogelijk voor kiezers om zelfstandig te stemmen.

Beeld: Kiesraad

Hulp aan kiezers met een lichamelijke beperking

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan aan mensen met een lichamelijke beperking (bijvoorbeeld slechtziend zijn). Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Zie Kieswet art. J 28.  

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, gaat de Kieswet ervan uit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. 

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, dan kan hij of zij toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.